Toiles métalliques pour Plafond

Aperçu Tissu métallique Surface ouverte
4243 EGLA-TWIN 4243 ~ 57%
1011 DOGLA-TRIO 1011 ~ 66%
1033 DOGLA-TRIO 1033 ~ 67%
1591 DOKA-MONO 1591 ~ 79%
1961 MONTANA 1961 ~ 44%
2023 LARGO-PLENUS 2023 ~ 11%
2027 LARGO-PLENUS 2027 ~ 25%
3001 DOKAWELL-MONO 3001 ~ 56%
3381 DOKAWELL-MONO 3381 ~ 55%
3601 DOKAWELL-MONO 3601 ~ 52%
4223 EGLA-TWIN 4223 ~ 43%
4253 EGLA-TWIN 4253 ~ 51%
4391 EGLA-MONO 4391 ~ 52%
4631 EGLA-MONO 4631 ~ 58%
4881 EGLA-MONO 4881 ~ 52%
7016 DETENTION 7016 ~ 44%
8106 MULTI-BARRETTE 8106 ~ 45%
8130 MULTI-BARRETTE 8130 ~ 46%
4222 EGLA-DUO 4222 ~ 46%
4262 EGLA-DUO 4262 ~ 52%
4272 EGLA-DUO 4272
2032 LARGO-NOVA 2032
Variante I LARGO-FORTIS Variante I
1950 DOKA-PRO 1950
Top